DNA płodu

ciąża lekarz

NIEINWAZYJNY TEST PRENATALNY (NIPT)

Umożliwia wykrycie we wczesnym etapie ciąży obecność trisomii (dodatkowych chromosomów), odpowiedzialnych za wystąpienie zespołów Downa, Edwardsa i Pataua oraz nieprawidłowej ilości chromosomów płciowych.

TEST SERENITY

To obecnie jedyny test DNA płodu badany z krwi ciężarnej, który wykonywany jest na obszarze Unii Europejskiej – Wielka Brytania.

Test Serenity cechuje skuteczność ponad 99,7%

Czym jest test Serenity?

Jest to badanie, które wykorzystuje obecnie najnowocześniejszą technikę oceny molekularnej – NGS Jest to genetyczny test skriningowy, który pozwala na określenie ryzyka najczęstszych wad chromosomowych, czyli aberracji liczbowych chromosomów 13,18,21 oraz aneuploidii ( nieprawidłowości) chromosomów płci X i Y. Wiarygodność wynosi >99% Badanie bazuje na ocenie krwi żylnej. Dzięki temu, że osoczu znajduje się wolne, pozakomórkowe DNA płodowe (cfDNA) ( czyli DNA płodu) i może być przeprowadzone już po ukończeniu 10 tygodnia ciąży.

Jak wykonać test Serenity?

Wystarczy 10 ml krwi matki pobranej w standardowy sposób,nie ma konieczności aby ciężarna przygotowywała się jakoś do badania. Ponieważ badanie jest bezpieczne, może wykonać je każda kobieta będąca w już w 10 tygodniu ciąży. Szczególne wskazania do wykonania testu Serenity: – występowanie zaburzeń związanych ze wzrostem i rozwojem płodu, – podejrzenie trisomii płodu związane z nieprawidłowymi wynikami testów biochemicznych – obciążony wywiad rodzinny wskazujący na występowanie aneupliodii chromosomowych – niepokój przyszłych rodziców – nieprawidłowy wynik badania USG – wystąpienie wady wrodzonej ( chromosomalnej) w rodzinie Test Serenity jest badaniem charakteryzującym się dużą skutecznością (ponad 99,7%), precyzyjnością i wiarygodnością. Wynik zawiera informację na temat ryzyka wystąpienia aberracji związanych z liczbą chromosomów lub o braku tego ryzyka, na życzenie rodziców może również zawierać informację na temat płci płodu.