Amniopunkcja

amnio

Amniopunkcja

W momencie kiedy w trakcie pierwszego badania prenatalnego podejrzewamy nieprawidłowości u badanego płodu, wykonujemy badanie, które precyzyjnie określa DNA płodu – amniopunkcję.

Amniopunkcja-badanie prenatalne inwazyjne.

Badanie wykonuje się od 13 tygodnia ciąży. Przy pomocy ultrasonografu ustala się położenie dziecka, a następnie igłą nakłuwa się pęcherz płodowy i pobiera płyn owodniowy. W pobranym płynie znajdują się komórki płodu pochodzące z owodni, ze skóry, układu moczowo-płciowego i pokarmowego.